AMK VELKY KLIZ

motokros klub

palo
Článok: Správa o činnosti OŠK - Automotoklub Veľký Klíž za rok 2016
Autor: shelovesmx Pridané: 13.02.2017 19:30 Zobrazené: 3664x
Správa o činnosti klubu za rok 2016.


OŠK – AMK  VEĽKÝ  KLÍŽ

 

Správa o činnosti OŠK-AMK Veľký Klíž za rok 2016

 

                Dobrý večer. Na úvod by som chcel srdečne privítať všetkých členov a sympatizantov OŠK-AMK Veľký Klíž ako i pozvaných hostí.

                Počas uplynulej sezóny nás sponzorsky a materiálne podporili Obecný úrad Veľký Klíž so starostkou Ing. SASKOVOU Tatianou, Obecný úrad Ješkova Ves so starostom GREGUŠOM Pavlom, Primátor mesta Partizánske doc. PaedDr. BOŽIK Jozef PhD., firma Drevital, firma REVIS Jakubík Jozef, firma EVITA LADICKÝ Milan, firma PETVAL VALACH Milan, Motocross club Skýcov pod vedením BERNATA Mariána, Lesné a pasienkové spoločenstvo Ješkova Ves a mnoho ďalších.

V roku 2016 sa členská základňa vzorne starala o areál motokrosovej trate Brody Ješkova Ves, ktorý máme v prenájme od Lesného a pasienkového spoločenstva Ješkova Ves a tento sa nachádza v chránenom krajinnom území Ponitrie. Z toho vyplývajú i mnohé povinnosti z dôvodu ochrany prírody, kde na spomínanú trať máme vydané i právoplatné rozhodnutie s presnými podmienkami na prevádzkovanie motokrosovej trate, od Okresného úradu životného prostredie SR v Trenčíne. Oproti predchádzajúcim rokom, kedy boli povolené tréningy na uvedenej trati pre verejnosť počas týždňa v stredu, sobotu a nedeľu, bolo od roku 2016 toto zmenené a trénovať sa mohlo v stredu piatok a sobotu. Na základe takto vydaného rozhodnutia niekoľko krát do roka kontrolujú jeho dodržiavanie štátne orgány a to ako Okresný úrad životného prostredia Trenčín tak i Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky z Nitry. Počas týchto kontrol neboli zistené žiadne nedostatky alebo porušenia zákonov, či nariadení  a to i z toho dôvodu, že na trati bolo odpracovaných nespočetné množstvo brigádnických hodín pri jej udržiavaní a úpravách. Nakoľko bola trať počas dažďov stále vyplavovaná a z toho dôvodu bola často i nezjazdná boli sme nútení pristúpiť k jej úprave aby sme tieto poškodzovania trate čo možno najviac eliminovali.

                V roku 2016 sme na tejto trati usporiadali motokrosový závod pod záštitou Slovenskej motocyklovej federácie a to dňa:

19.06.2016 Medzinárodné majstrovstvá SR mládeže spojené s Regionálnym závodom SCRUB cup. Na tomto závode sa zúčastnilo 164 jazdcov a to ako zo SR, tak i ČR, Maďarska, Polska a Ukrajiny. Podporiť jazdcov prišlo 474 platiacich divákov.

Ďalej sme usporiadali dňa 10.09.2016 v motocrossovom areáli stretnutie členov klubu spojené s voľným tréningom jazdcov a ukážkou podomácky vyrobenej traktorovej techniky.

Na oboch podujatiach nás reprezentovali naši domáci jazdci: Bc. MIHALEJE Rudolf, HUDOK Pavol, HUDOK Dušan ml., MIHALEJE Richard, HÚDOK David. Pre zranenia sa podujatí nemohli zúčastniť STANKO Andrej a LADICKÝ Marek. I napriek tomu, že počas oboch podujatí bolo veľmi suché a teplé počasie sa nám podarilo trať riadne upraviť, aby sa čo najviac eliminovala možnosť nebezpečenstva a zranenia účastníkov spomínaných podujatí. 

                Obe podujatia boli po organizačnej ako i materiálnej stránke zvládnuté na vysokej úrovni, čo zhodnotili i činovníci SMF.

Počas sezóny 2016 náš klub reprezentovali nasledovní jazdci a to LADICKÝ Marek v triede MX junior, STANKO Andrej v triede MX2 hobby, HUDOK Pavol v triede MX1, HUDOK Dušan ml. a MIHALEJE Richard obaja v triede MX hobby B a Bc. MIHALEJE Rudolf v triede MX4+. Náš najmladší jazdec DEVIATKA Matúš sa na svoje závody len pripravuje, nakoľko v tomto roku neboli závody pre triedu MX 50 usporadované. Bližšie vyhodnotenie jednotlivých jazdcov vykoná HUDOK Milan st.

Ďalej náš klub veľmi dobre reprezentovali naši členovia KOVÁČIK Rudolf, ktorý ako športový komisár pôsobil prakticky na všetkých závodoch usporadovaných SMF a to počnúc ME v Šenkviciach, Medzinárodnými majstrovstvami SR, až po Slovenský pohár a regionálne závody.

Taktiež STANKO Martin reprezentoval náš klub ako člen športovej komisie TPM pri SMF ako riaditeľ mnohých závodov regionálnych pretekov.Za uvedenú reprezentáciu by som sa im chcel poďakovať.

Počas celej sezóny náš klub sprevádzala na všetkých podujatiach rodina Deviatkových ako verných fanúšikov motokrosu, za čo by som im chcel taktiež poďakovať.

V roku 2017 budú náš klub OŠK-AMK Veľký Klíž reprezentovať v našich klubových dresoch nasledovní jazdci: DEVIATKA Matúš so štartovým číslom 9NAJMAN Marek so štartovým číslom 14 v triede MX50, LADICKÝ Marek so štartovým číslom 47 a HUDOK Dušan ml. so štartovým číslom 69 v triede MX junior,  MIHALEJE Richard so štartovým číslom 80HÚDOK Dávid so štartovým číslom 323 v triede MX2 hobby, DOLNÝ Dominik so štartovým číslom 222 v triede MX1 hobby, HUDOK Pavol so štartovým číslom 777GUOTH Róbert so štartovým číslom 141 v triede MX1, Bc. MIHALEJE Rudolf so štartovým číslom 50 v triede MX4+ a HUDOKOVÁ Simona so štartovým číslom 19 v triede MX ladies.

                Touto cestou by som chcel našim reprezentantom popriať v novej sezóne 2017 veľa šťastia, športových úspechov a hlavne aby sa im vyhýbali zranenia.

Ďakujem za pozornosť.


                                                                                   Predseda OŠK-AMK Veľký Klíž:                                                                                                                                                                                                                                                                                                Bc. MIHALEJE Rudolf

th_big_amk13.jpg
1. amk13...
Diskusia k článku
Pre pridanie odkazu sa prihláste.
HTML validator CSS validator © 2008 lukso