AMK VELKY KLIZ

motokros klub

palo
Článok: Výročná správa, r. 2008
Autor: lukso Pridané: 10.02.2009 22:00 Zobrazené: 6065x
XVIII. ročník motocrossu vo Veľkom Klíži.
V závere roka sa hodnotí činnosť a výsledky, ktoré sme dosiahli. Novozvolený výbor sa stretával jeden krát mesačne a začal pracovať už začiatkom roka. Bolo to aj na podnet SMF a to športovej komisie terénnych pretekov, kde nám oznámili, že Slovenský pohár sa u nás konať nebude. Spoločne sme teda zvážili, že uskutočníme pretek o pohár starostu obce V.Klíž spojený so stredoslovenským pohárom a medzinárodný pretek mládeže.

Naším cieľom naďalej zostalo, aby preteky boli na vysokej úrovni, bez prašnosti a závad. Ešte počas zimy sa výbor dohodol, že sa vybudujú dva skoky, ktoré trať dostanú na vyššiu úroveň. Z množstva brigádnických hodín spomeniem najmä ručné vyčistenie potrebného priestoru od tŕnia a následnú prácu ťažkých strojov, ktoré dotvorili už spomínané skoky. Členovia, ktorí sa podieľali na vybudovaní tejto časti trate: Vlastimil Šmalo, Marek Najman, Peter Bielich, Jozef Oravec, Milan Matejov, Milan Hudok st., Milan Hudok ml. aj so synom Dávidom, Andrej Stanko, Michal Kňaze a Vlado B.

Pred prvým pretekom sme trať zrovnali, zalievali a Agro družsto nám celý areál pokosilo. Boli vysoké teploty a vtedy je príprava preteku o to náročnejšia. Pri tejto príprave sa brigádnicky podieľali Miloš Marko, Pavol Krátky, Peter Dostál, Pavol Hudok, Imrich Bujná so synom, Ján Maťašeje a iní. Pretek Medzinárodných pretekov mládeže spolu s vložením voľným závodom skupiny Hobby-C sa nám vydaril. Účasť dosiahla 88 pretekárov, kde na stupňoch víťazov stáli aj naši kluboví jazdci. Po preteku sa trať zrovnala, aby sa na nej mohlo počas leta trénovať.

V prvom týždni septembra sme mali pridelený druhý pretek. Bol to pretek Stredoslovenský pohár a pohár starostu obce. Opäť počasie s extrémnymi teplotami. Trať bolo potrebné zrovnať a skoky upraviť a to sa dá urobiť len s ťažkým strojom. Tu nám pomohla firma pána Reháka, bez nároku na honorár. Pri vysokých teplotách sa na trať nalialo vyše 200 000 litrov vody. Do preteku nastúpilo 116 jazdcov, zatiaľ najväčšia účasť z doterajších ročníkov. Počas pretekov mávame svoj bufet, v ňom kvalitný guláš z dielne Jozefa Bielicha a tiež veľká pochvala a vďaka patrí Márie Siegertovej, Anne Markovej, Helene Hudokovej, p. Lepejovej, Eve Kňazeovej, Adriane Fabriovej, Jožke Bujnovej a členom OŠK Tatran Veľký Klíž. Ohlasy na tento pretek boli zverejnené na internetovej stránke od pretekárov a zožali sme veľa chvály na preteky, ktoré sme zorganizovali na kvalitnej úrovni.

Naši pretekári sa pred domácimi divákmi vytiahli, čoho dôkazom boli stupne víťazov. V krátkosti, by som zhodnotil motokrosový tím klubových pretekárov. Mne osobne, ale myslím si, že aj vám urobili veľa radosti. Príkladne reprezentovali obec Veľký Klíž, obec Ješkovú Ves, vlastný klub a sponzorov, ktorých nosia na klubových dresoch. Spomeniem úspechy, ktoré dosiahli. Prvé, druhé, tretie a štvrté miesto v Malokarpatskom pohári. Dve tretie, tri štvrté miesta v Slovenskom pohári, druhé miesto v Stredoslovenskom pohári a piate miesto v medzinárodných majstrovstvách Slovenskej republiky mládeže.

V závere by som poďakoval sponzorom, bez ktorých by sme ako klub neboli schopní utiahnuť tak náročné súťažné podujatia a pretekárov motokrosového tímu. Ďakujem v mene celého výkonného výboru, OU V.Klíž p. Ing Macúchovi, OU Ješková Ves, p.Gregušovi, Urbárskej spoločnosti J.Ves, p.Valúchovi, VÚC Trenčín p. Dr. Jozefovi Božikovi, stavebnej firme Ing. Michala Valacha, firme Rialto p. Ing. Hahnovi, Realitka s.r.o. Marek Krupica, Štýlovi nábytok Miloslavovi Saskovi, firme Chamonix ing. Tatiane Saskovej. Hydro Topoľčany ing.Štefanovi Bielichovi, p.Pavlovi Švecovi, sukromnému podnikateľovi Karolovi Spišiakovi, firme Drevital, rodine Mlynárikovej a Galovej, predajňa Janušo Bibiana Gálova, ing.Františkovi Bokorovi. Materialne pomohli Agro K.N.Ves, p.Toma V.Uherce, firma Rehák, DVP-tlač Pavol Krátky a V.Šmalo. Firma Kros Pavol Hudok, firma Petval Milan Valach KDM Ján Magušin, pán Hamara, Marcel Miškov s bratom. Všetkým Vám srdečná vďaka. Do ďalšej sezóny želám pretekárom, členom, sponzorom a všetkým, ktorí pomáhajú klubu pevné zdravie a športové úspechy. Ďakujem Vám za pozornosť.

Predseda OŠK - automotoklub Veľký Klíž Milan Hudok st.

th_big_foto2.jpg

1. foto2...
Diskusia k článku
Pre pridanie odkazu sa prihláste.
HTML validator CSS validator © 2008 lukso