AMK VELKY KLIZ

motokros klub

palo
Článok: Výročná správa, r. 2010
Autor: manager Pridané: 21.02.2011 19:00 Zobrazené: 4805x
Výročná správa klubu za rok 2010.

S ukončením roka prichádza zhodnotiť činnosť klubu a celého motokrosového tímu. Výbor mal mnoho práce počas

celého roka. Rok 2010 bol pre náš klub rokom jubilejným. Automotoklub oslávil 30. výročie založenia a 20. výročie poriadania motocrosových pretekov. Bolo treba vynaložiť obrovské úsilie, aby sme tieto jubileá zvládli čo možno najlepšie. Chceli sme zvolať všetkých motocrosových jazdcov, ktorí reprezentovali a reprezentujú klub, ako aj obce Veľký Klíž a Ješkovu Ves. To sa nám podarilo a myslím si, že na vysokej úrovni.

Počas roka sme uskutočnili dva závody SSP a to v máji a koncom augusta. Po zime prišla daždivá jar a to trvalo až do začiatku leta. Trať sa musela upraviť ťažkým strojom. Skládka zeminy, po rozhodnutí životného prostredia sa mohla upraviť a tak sme mohli rozšíriť parkovisko závodných strojov. Ťažkou technikou nám opäť pomohla firma Gabriela Reháka. S vykosením celého areálu nám pomohlo poľnohospodárske družstvo Agro coop Klátova Nová Ves.

Pred samotným pretekom bolo treba uskutočniť množstvo brigádnických hodín. Tu by som poďakoval ľudom, ktorí sa o to pričinili. Bol to celý výbor, členovia Peter Dostál, Imrich Bujna ml./st., Vlado Ďurica, Pavol Krátky, Pavol Stanko, Martin Stanko, Milan Matejov so synom, Andrej Benko, Jozef Oravec, Pavol Hudok, Dávid Lauko, Juraj Dobiaš, Anton Chvojka.

Počas celého týždňa sa na trati pred pretekom zúčastňovali zamestnanci VPP pri obecnom úrade V.Klíž. Na preteku nám pomohli členovia OŠK-futbalový klub na čele s predsedom Rasťom Belianským, ďalší Eva Pauerová, Adriana Fabriová, Jozef Bielich, Helena Hudoková, Emilia Stanková, Anna Marková, Anna Melušová, Jožka Bujnová, Hela Janaková a strážna služba.

Na preteku sa zúčastnilo 104 jazdcov. Boli sme svedkami krásneho závodu. Trať sa po preteku upravila strojom s pomocou Milana Húdoka ml., aby sa na nej mohlo trénovať. Výbor už na prvý pretek zabezpečil k 30. výročiu buletíny, nádherný plagát s jazdcami, vignety s klubovými jazdcami, ktorí reprezentovali a reprezentujú klub.

Druhý pretek SSP sa konal koncom augusta. Celý areál sa musel znova kosiť, so sušením ako aj s odvozom sena. Strojom, ktorým sme upravili a zdiskovali trať nám pomohol pán Alakša z Klátovej Novej Vsi bez nároku na finančnú odmenu. Brigád a pomoci počas preteku a pred pretekom sa zúčastnili tí istí ľudia a spomeniem ešte firmu Hydro Topoľčany. Preteku sa zúčastnilo 98 pretekárov. Záverom preteku spadlo množstvo vody a na druhý deň nás to stálo množstvo síl, aby sme materiál a celý areál dali do pôvodného stavu.

O mesiac a pol neskôr sa konali v Čechách MM ČR družstiev. Bolo už dávnejšie našim cieľom, aby sa klubový tím zúčastnil tohto závodu. To sa nám aj podarilo a za účasti pätnásť špičkových zahraničných a Českých družstiev. Ako jediné slovenské družstvo sme obsadili dvanáste miesto a nechali sme za sebou tri české tímy. Bol to nádherný závod a krásne ukončenie motokrosovej sezóny. O tomto preteku ako aj o našom tíme sa písalo v mesačníkoch Motor magazín a Enduro s pôsobením na celom Slovensku.

Motokrosový tím nám robil počas roka radosť. Spomeniem celkové prvé miesto v MX1 v MKP, prvé miesto aj v SP Martina Thóta z Paty, jazdca, ktorý vstúpil do tímu 15. mája. Celkové prvé miesto v MX2 v SP, prvé miesto v SSP, druhé miesto MKP Tomáša Valacha. Celkové tretie miesto v MX2 v SSP Petra Oberta. Účasť Tomáša Valacha na ME v MX2 a jeho 26. miesto. Sú to pre klub a celý tím úžasné výsledky. Môžem konštatovať ako manažér, veľká vďaka. Celý seriál SSP som mal na starosti ja a jeho záverečné vyhodnotenie v podobe galavečera motokrosárov sa konalo u nás vo V. Klíži. Učasť 220 ľudí. Bolo vyhodnotených 55 jazdcov a zároveň bolo ohodnotených aj 27 jazdcov OŠK-Automotoklubu, ktorí nás počas celej histórie reprezentovali. Ďalej boli ohodnotení predsedovia a manažéri Miloš Marko, Pavol Krátky, Vlastimil Šmalo, Milan Hudok st.

Záverom by som chcel poďakovať nasledovným organizáciám a osobám: 

Ing. F. Macúch, OÚ J. Ves na čele s P. Gregušom, LPS Ješkova Ves P. Valúch, Dr. J. Božik, Fi. Area Slovakia s.r.o. Ing. M. Valach, Delta en Plus s.r.o. Š. Novosad, Ing. F. Bokor, Materiálne nás podporili -  p. Rehák, p. Hamara, p. P. Kopecký, Fi.Kros P. Hudok, Petval, Drevital. Všetkým Vám prajem pevné zdravie a pohodu v rodinách.

 

S pozdravom manažér tímu Milan Hudok.

 

Viac foto nájdete vo fotogalérii.

1. img_0...
Diskusia k článku
Pre pridanie odkazu sa prihláste.
HTML validator CSS validator © 2008 lukso