AMK VELKY KLIZ

motokros klub

palo
Článok: Výročná správa, r. 2011
Autor: lukso Pridané: 07.03.2012 20:00 Zobrazené: 5104x
Správa o činnosti OŠK - Automotoklub Veľký Klíž za rok 2011. Na záver roka zhodnotíme čo sme urobili, ako sme reprezentovali a čo bude treba do budúcnosti vylepšiť.

Výbor bol doplnený a stretával sa pravidelne, podľa potreby aj častejšie. Na úvod sezóny sme trať upravili a sprístupnili na trénovanie. V pláne sme mali uskutočniť dva závody Stredoslovenského pohára, to sa nám podarilo na vysokej úrovni o čom svedčí aj pochvala z úst prezidenta SMF pána Petra Smižíka.


Prejdem k prvému závodu koncom mája. Úprava trate to je vždy prvoradé. Na vysokej profesionálnej úrovni to vždy vie urobiť Ján Suchý. Celé zabezpečenie stroja od firmy VION p.Ondrejku zabezpečil Ľubomír Lavo. To sa podarilo štyri krát. Pokosenie celého areálu previedlo Agro Coop Klátova Nová Ves, vždy ochotný riaditeľ pán ing.Ivan Spišiak. V častiach kde sa nedostal stroj sme pokosili brigádnicky. Boli to Rudolf Miháleje, David Lauko, Milan Hudok st. a pracovníci VPP pri OÚ. Na úprave trate sa počas celého roka podieľal svojim strojom Milan Hudok ml. so synom Dávidom.


Pred samým pretekom sme vypáskovali trať, postavili stany a pripravili predajné bufety. Brigádnicky sa podieľal celý výbor, Milan Matejov, Pavol Stanko, Andrej Stanko, Vlado Ďurica, Imino Bujna so synom, Pavol Krátky, Anton Chvojka, Jozef Oravec, P.Dostal. V samotnom preteku nám pomohli ing. František Macúch, strážna služba na čele s Vladom Maťašeje, tiež Pavol Hudok, Eva Paurevá, členovia OŠK-fotbalový klub na čele s predsedom Rasťom Belianským. Okolo kuchára Jozefa Bielicha pomáhali Hela Hudoková, Anka Melušová, Milka Stanková, Anka Marková, Jožka Bujnová, Hela Janákova. Ozvučenie v oboch pretekoch zvláda na výbornú Juraj Dobiaš.


Na prvom preteku s množstvom divákov sme videli zaujímavé súboje 116 jazdcov. Trať sa po preteku upravila a v pláne sme mali upraviť prvú lavicu po štarte, kvôli bezpečnosti jazdcov. To sa nám podarilo a lavicu na trati sme predĺžili za pomoci ťažkého stroja.


Ja si už ani nepamätám, kedy sme mali kľud a pokoj s traťou na Brodoch. Takzvaný priateľ prírody ako to mal napísané v mailovej adrese znovu začal náš klub vláčiť po ministerstve vnútra. Odvolali sme sa na krajský úrad životného prostredia a čakali sme. Prišla obhliadka areálu Brody. Boli sme milo prekvapený, keď komisia životného prostredia nás pochválila a povedala, že areál je upravený a pripravený na podujatia. Výsledkom bolo povolenie našej športovej činnosti na ďalšie tri roky. Tu by som poďakoval starostovi z Ješkovej Vsi P. Gregušovi, výboru a predsedovi Lesného a pasienkového spoločenstva P. Valúchovi, ktorí nám v tejto záležitosti veľmi pomohli.


Druhí pretek v septembri za silných horúčav sme pripravili na vysokej úrovni. Znovu tí istí ľudia a prívrženci motokrosu pripravovali druhý pretek. Za tú snahu a množstvo hodín strávených na príprave ako aj počas preteku a zvlášť po preteku im patrí veľké poďakovanie.


Pár slov k motokrosovému tímu. Jazdcov počas roka sprevádzali zranenia. Myslím si, že podali chlapské výkony ako sa patrí na motokrosárov. Už to, že nás reprezentujú po celom Slovensku a aj v Čechách je to pre obe obce, klub, sponzorov, ktorých logá nosia na klubových dresoch vynikajúce.


Na záver sezóny sme usporiadali záverečné vyhodnotenie - galavečer celého seriálu SSP. Vyhodnotených bolo 65 pretekárov, boli ocenení krásnymi pohármi,ktoré im odovzdával prezident SMF pán ing.Peter Smižík.Zúčastnení boli z celého Slovenska. Spomeniem Oravský Biely Potok, Poprad, Zubrohlava, V.Krtíš, Myjava, Štúrovo a z iných miest. Od mnohých zúčastnených som započul pochvaly a tiež internetové ohlasy na záverečnú akciu a celý seriál boli veľmi pozitívne.


Záverom by som poďakoval sponzorom, primátorovi z Partizánskeho Dr.Doc. Jozefovi Božikovi, Area Medika ing. Michalovi Valachovi, Firme Antonovi Toma z Veľkých Uheriec, Fi.Delta en Plus Š.Novosadovi, Rialto s.r.o p.riaditelovi M.Halmovi, Fi.Rehák paving Gabovi Rehákovi, Fi. Petval s.r.o. Milanovi Valachovi, Fi Štýlový nábytok Miloslavovi Saskovi, Fi.Drevital p.Milanovi Hudokovi ml., A.S.Beton Pumpy a doprava Slovakia Lubomírovi Lavovi, Hydro s.r.o. ing. Štefanovi Bielichovi, Fi.KROS Pavol Hudok, Obecným úradom z Veľkého Klíža, Ješkovej Vsi, LPS0 Ješková Ves, OŠK fotbalový klub na čele s predsedom Rasťom Belianským.


Bol to rok náročný osobne pre mňa ako aj pre jazdcov, prešli sme kus Slovenska. Komentoval som dvakrát v Ružomberku, dvakrát v Beckove pri Trenčíne, v Tlmačoch a tak som aj ja reprezentoval svoju obec V.Klíž.
Ešte raz veľké ďakujem za pomoc a spoluprácu.

 

Milan Hudok st. predseda a manažér OŠK-automotoklub V.Klíž

1. img_0...
Diskusia k článku
Pre pridanie odkazu sa prihláste.
HTML validator CSS validator © 2008 lukso