AMK VELKY KLIZ

motokros klub

Pavol Hudok - KROS
Článok: Výročná správa, r. 2012
Autor: lukso Pridané: 02.02.2013 09:00 Zobrazené: 4411x
Správa o činnosti OŠK – Automotoklub Veľký Klíž za sezónu 2012.
Každým rokom hodnotíme činnosť v našom klube. Povinosti ktoré sme si stanovili a na ktorých sa väčšinou podielal výbor,  kluboví jazdci a členovia klubu sme splnili z môjho pohľadu na výbornu.
Po valnej hromade a stretnutí organizátorov pretekov nám bolo pridelené organizovať dva preteky v roku. Bol to pretek MMSR mladeže a jeden pretek regionálny.
Motocross Tour pohár vznikol po množstve telefonátov od jazdcov z celého Slovenska aby sme zorganizovali motocrosový seriál mimo SMF. Mali sme kontakty na Monster energy, ktorý bol promóterom celého seriálu.
Organizovanie celého seriálu mali na starosti Milan Hudok st., Pavol Krátky, Martin Stanko a pomáhali im Andrej Stanko a Natália Bezáková. Pretek regionálny sme zrušili a nahradili pretekom Motocross Tour.

Výbor sa stretával pravidelne a pripravoval podmienky a úlohy na prvý pretek, MMSR-mládeže v mesiaci máj. Počas jari sa na trati vypilovalo krovie, ktoré prerastalo až do trate a tá istá robota sa musí urobiť aj v tomto roku. Prácu previedli Vladimír Ďurica a Jozef Smatana. Na trať bolo dovezené 50 kubíkov zeminy, ktorú sme použili na úpravu toboganov, odskokov a doskokov. Hneď na jar ako to počasie dovolilo sa upravila trať diskami aby sa mohlo trenovať. So strojom ako aj s úpravou trate nám pomohol Milan Hudok ml. so synom Dávidom a Rudolfom Mihaleje. Blížil sa dátum preteku a museli sme zabezpečiť vykosenie celého areálu. Pokosenie previedlo Agro Coop Klátova Nová Ves za pomoci riaditela ing.Ivana Spišiaka. Upravila sa trať ťažkým strojom, potom sa trať vykolíkovala a vypáskovala. Na celej príprave a brigádach sa podielali M.Hudok st., Miloš Marko, Martin Stanko, R. Mihaleje, P. Stanko, Pavol Kratky, Vlado Ďurica, Milan Matejov, Imrich Bujna, ing František Macuch, Dávid Lauko, Vlasto Šmalo, Anton Chvojka, Milan Hudok, Dávid Hudok, Janka Hudoková, Andrej Stanko, Jozef Orave, kuchárov J. Bielicha, Máriu Hlavačekovú a personál, Helu Hudokovú, Anku Markovú, Anku Melušovú, Helu Janákovú, Jožku Bujnovú, Milku Stankovú.
Bufet mali na starosti Adriana Fabriova, Eva Pauverova, Rasťo Beliansky, Peter Hudok a Michal Stanko. Stano Holák, Jozef Mokrý, Jozef Siegert, Dušan Bielich, aj dvadsaťdva traťových komisárov, bez ktorých by pretek nemohol začať. Pri každom preteku musí byť zabezpečené polievanie. Tu nám pomohol primátor Partizánskeho dr. Jozef Božik. Preteku sa zúčastnilo 108 pretekárov z Českej a Slovenskej republiky. Množstvo divákov videlo nádherné súboje motokrosárov. Trať bola vynikajúco pripravená, čo boli ohlasy od jazdcov a ich personálu. Po preteku sa celý areál dal do pôvodného stavu a na tom mali zásluhu aj pracovníci VPP s OU Veľký Klíž a Ješkovej Vsi. V tomto preteku jazdili aj domáci jazdci ale s výkonom sme neboli spokojní.

V mesiaci júl a auguste sme uskutočnili dva zájazdy na MS v MX3 v Šenkviciach a MS MX1 a MX2 v Lokti nad Ohři v Českej republike .Zajazdu sa zúčastnili aj kluboví jazdci. Počas letných mesiacov sa trať musela upravovať, pretože sa na nej týždene trénovalo. Úpravu trate zodpovedne robil Milan Hudok ml. so svojim synom.

Druhý pretek, ktorý sa konal začiatkom septembra pod názvom Motocross Tour. Bol to piaty pretek šesťdielneho seriálu. A bolo treba vynaložiť také isté úsilie ako pri organizovaní prvého preteku. Bolo treba s ťažkým strojom upraviť trať a tu svoje umenie ukázal Ján Suchý z firmy Vion s pomocou Lubomíra Lava. Celý areál vyzdobili ľudia z Monster Energy. Zúčastnených jazdcov bolo stodvadsaťosem. Množstvo divákov videlo nádherné súboje v siedmych kategóriach. Celý areál sa po preteku upravil do pôvodneho stavu. Za pomoc počas pretekov treba poďakovať obom Obecným úradom na čele so starostami obce, Jozefom Bielichom a Pavlom Gregušom.

Chalanom z motocrosového teamu treba poďakovať za reprezentáciu obcí, klubu a sponzorov. Pre niektorých to bol rok sklamania, že nemohli podať také výkony aké si priali. Prišli zranenia, aj taký je motocross. Myslím si, že zo zranení sú vyliečení a v novej sezóne budú opäť reprezentovať. V závere roka sme usporiadali Galavečer Motocross Tour. Na tomto večere boli vyhodnotení jazdci z celého Slovenska v desiatich kategóriach. Kultúrny dom bol zaplnený do posledného miesta a chválá od zúčastnených za zorganizovanie galavečera ale aj dvoch motocrosových podujatí v Ješkovej Vsi nás v klube len teší. Veľké poďakovanie sme ako klub mali na internetových stránkach. Obrázky ako aj zábery z Motocross Tour v Ješkovej Vsi sme si pozreli aj na americkej stránke motocrosu. Sponzorom seriálu bol Monster energy, ktorý ma zastúpenie aj na Slovensku. Na tomto Galavečere nás navštívila manažérka Monster energy pre strednú Europu z Prahy. Poďakovala nám a luďom z klubu, ktorí celý seriál organizovali a teší sa na ďalšiu spoluprácu v novej sezóne.

V závere správy by som poďakoval sponzorom, ktorí nám pomáhali či už finančne alebo materiálne. Obom OÚ, primátorovi dr.doc. Jozefovi Božíkovi z Partizánskeho, ing.Ivanovi Spišiakovi z AgroCoop Klátová Nová Ves, p. Gabovi Rehákovi fi.Rehák Paving z Topoľčian, fi.Vion zo Zlatých Moraviec, Urbarskej a pasienkovej spoločnosti na čele s p.Valuchom, Fi.Štýlový nábytok Miloslav Sasko, Fi.Petval Milan Valach, Fi. Kros Pavol Hudok, Fi.Rialto s.r.o., Fi. Drevital s.r.o. Lukášovi Brazdilovi za vedenie internetovej stránky AMK, fi.Delta en Plus Štefanovi Novosadovi, Fi.Inter Bier bratom Miškovým, Obecnému športovému futbalovému klubu na čele s Rasťom Belianským, Danke Markovej za moderovanie celého galavečera. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a dúfam, že nám pomôžete aj v tejto sezóne. Ešte raz veľká vďaka.

Do sezóny 2013 Vám prajem veľa zdravia, jazdcom športového šťastia a úspechov..

Milan Hudok st. predseda a menežer
    OŠK-automotoklub V. Klíž

th_big_mm-sr-sp-67.jpg
1. mm-sr...
Diskusia k článku
Pre pridanie odkazu sa prihláste.
HTML validator CSS validator © 2008 lukso