AMK VELKY KLIZ

motokros klub

david
Článok: Výročná správa, r. 2013
Autor: david7777111 Pridané: 09.02.2014 08:00 Zobrazené: 4642x
Správa o činnosti OŠK - Automotoklub Veľký Klíž za rok 2013.

Opäť sa stretávame po roku aby sme zhodnotili naše aktivity v roku minulom a predstavili plány do toho nastávajúceho.

Po doplnení výboru sme v januári počas dvoch dní na trati, za vežou vyčistili terén od kríkov a tŕnia aby sa sprehľadnila časť trate. Na VZ SMF sme zvolili nového víceprezidenta pre motokros. Stal sa ním Ing . Ľubomír Lefler. Tu sa rozhodovalo aj o motokrosovom kalendári a nám bolo pridelené zorganizovať dve podujatia. Jeden pretek Motocross Tour pripadol na jún, druhý pretek MM SR mládeže na august. Mali sme ešte ciel, že trať upravíme kvôli bezpečnosti divákov aby počas závodu neprechádzali cez trať. Jarné obdobie bolo stále mokré a na trať sa nedalo ísť s ťažkým strojom. Ale vystihlo sa počasie v máji a tak sme ľavotočivú zákrutu premiestnili bližšie do stredu trate. Tam, kde bola pôvodná zákruta sa naviezla šotolina a tým vznikla cesta pre divákov, sanitky a polievacie vozy. Vytvorenie a premiestnenie tejto časti trate urobil Ján SuchýVionu Zlaté Moravce, Pavol Krátky od plynárenskej firmy Imra Bujnu. Počas mája sme upravili celú trať. Tu svoje umenie s traktorom a diskami predviedol Milan Hudok ml. so synom Dávidom. Pred pretekom sa celý areál vykosil za pomoci Coop Klátová Nová Ves. Množstvo brigádnickych hodín od členov výboru,pomohli nám Jozef Bielich st., Anton Chvojka, pracovníci VPP z V . Klíža a J.Vsi. Počas preteku, ako po minulé roky nám pomáhali kuchárka Mária Hlavačeková a jej personál Elena Hudoková, Anna Marková, Hela Janáková, Jožka Bujnová, Anna Melušová, Emilia Stanková. V bufetoch pomohli členovia futbalového klubu a Eva Pauerová, Adriana Fabriová, Katarína Stanková.

Pretek bol zaradený ako Slovenský pohár a to pritiahlo spolu 183 jazdcov, najviac v celom sedemdielnom seriáli. Počas preteku ako traťoví komisári pomáhali členovia turistického oddielu. Pri vstupnom a na parkovisku bratia Siegertovci, František Lackovič, Jozef Mokrý a Dušan Bielich. Samotný pretek sa nám vydaril po všetkých stránkach. Z domácich jazdcov sa najviac darilo Andrejovi Stankovi, ktorý vyhral kategóriu MX2 Hobby. Po skončení preteku sa areál dal do pôvodného stavu. Počas leta sa trať upravila, aby sa na nej mohlo trénovať. V mesiaci august sa trať opäť musela upraviť, pretože sme usporiadali druhý pretek a to MM SR mládeže spojený s voľným závodom. Málo jazdcov v dvoch juniorských kategóriach z Maďarska, Česka a to sa odzrkadlilo na konečnom finančnom zhodnotení. Z domácich jazdcov zvíťazil Tomáš Valach v triede MX2. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pripravili tento pretek. Zvlášť by som poďakoval primátorovi mesta Partizánske Dr.Jozefovi Božikovi, ktorý nám zabezpečil polievací voz na oboch pretekoch z Technických služieb Partizánske. Videli sme krásne súboje najmladších jazdcov.

Po tomto preteku sme mali ešte jeden cieľ. Mali sme v pláne už niekoľko rokov trať zviditeľniť a obmedziť maximálnu rýchlosť, pre vyššiu bezpečnosť pretekárov. Koncom septembra sme začali budovať veľkú cieľovú lavicu. Pred začatím budovania sme museli vybaviť povolenia zo životného prostredia, LPS, OU Ješkova Ves. Na výstavbu sa použilo 46 tatier zeminy a úprava ťažkým strojom. Výstavbu sa podarilo zrealizovať aj keď nám počasie neprialo. Dohľad s množstvom hodín pri jej výstavbe mali Milan Hudok st a Bc. Rudolf Mihaleje. Celá výstavba stála 1610€. V jarnom čase sa musí na lavicu doviesť aspoň desať áut zeminy, keďže zemina počas zimy klesne. V letnom období sme uskutočnili zájazd na MS MX3 a MX2 žien do Šenkvíc. Na preteku sa zúčastnil aj náš jazdec Tomáš Valach a sme hrdí na to, že reprezentoval náš klub a obe obce V. Klíž, J. Ves ako aj rodnú obec Nemčice.

Motokrosovému tímu by som poďakoval za reprezentáciu a podané výkony v pretekoch, aj keď niektorých jazdcov sprevádzali zranenia a nemohli podať dôstojné výkony. Môžeme sa ako klub pochváliť pekným úspechom Martina Bednára, ktorý celkovo zvíťazil v Slovenskom pohári a aj vo Východoslovenskom pohári v triede MX1. Spomeniem ešte úspech Andreja Stanka, ktorý skončil celkovo na 3. mieste v Slovenskom pohári a na 3. mieste v pohári MX Tour.

V závere roka sme mali na starosti celkové vyhodnotenie Motokros Tour pohára v našej obci. Celý pohár zastrešuje Monster energy, bol sedemdielny a mali sme ho na starosti my - náš klub. Riaditeľa na celom seriáli robil Pavol Krátky, športového komisára náš nový člen klubu Rudolf Kováčik, technické zabezpečenie robil Martin Stanko, celý seriál komentoval Milan Hudok. Celým seriálom po celom Slovensku prešla rodina Deviatkových, ktorá povzbudzovala našich jazdcov a za to im patrí veľká vďaka.

Organizácia Monster energy má zastúpenie už len v Prahe ale naše kontakty sú vybudované aj v Prahe a opäť ich uvidíme aj v tomto roku na MX Tour. Myslím si, či už kluboví jazdci, členovia klubu, ktorých som menoval, robia dobré meno a zviditeľňujú obce Veľký Klíž, Ješkova Ves, okres Partizánske a svoje rodné obce.

Záverom chcem poďakovať obom starostom Jozefovi Bielichovi, Pavlovi Gregušovi, Dr. Jozefovi Božikovi, firmám Rewast Jozef Jakubík, štýlový nábytok Miloslav Sasko, Kros Pavol Hudok, Drevital s.r.o., Oplatkáreň Anton Toma, OU Chynorany a ich požiarnikom, Plynárenskej firme Imricha Bujnu st., Vionu pánovi Ondrejka, Lesnému a pasienkovému spoločenstvu na čele s Pavlom Valúchom, OFK Velký Klíž, turistickému oddielu Ostrá, Petval Milan Valach, pánovi Hamarovi, firme Rehák paving a všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na spolupráci.


th_big_dsc_1827.jpg
1. dsc_1...
Diskusia k článku
Pre pridanie odkazu sa prihláste.
HTML validator CSS validator © 2008 lukso