AMK VELKY KLIZ

motokros klub

david
Článok: Výročná správa, r. 2014
Autor: david7777111 Pridané: 18.03.2015 12:00 Zobrazené: 3484x
Správa o činnosti OŠK - Automotoklub Veľký Klíž za rok 2014.
Hodnotenie predošlého roka, prácu ktorú sme na výborovej schôdzi začiatkom roka vytýčili, pre jazdcov vytvoriť podmienky na dobré umiestnenia a chod klubu, aby bol na vysokej úrovni, to bol cieľ nás, ktorí sme boli vo výbore a v jeho vedení. Mali sme pridelený pretek so seriálu MX Tour, západná zóna, siahajúca až po Ružomberok. Druhý pretek bol kontrolný závod s menším počtom jazdcov. Na začiatku roka sme museli rozplánovať, čo a kde treba na trati urobiť, vylepšiť samotnú trať, aby bola čo najbezpečnejšia pre jazdcov, ako aj bezpečná pre diváka. Pre fanúšikov, jazdcov a ich doprovod sme vybudovali veľký "občerstvovací" stánok, ktorý je postavený na betónových pilotoch z masívneho dreva. Drevo  nám zabezpečil Urbár Veľký Klíž na čele s p. Pauleovou. Drevo sme pripravili, dovoz na opílenie zabezpečil Pavol Stanko a opílenie Dušan Hudok. Počas štyroch dní sa stánok postavil za pomoci majstra a člena výboru Rudolfa Kováčika. Pri práci pomáhali členovia výboru. Koncom mesiaca apríl sme potrebovali upraviť trať, zvlášť cieľovú lavicu. Počas zimy lavica klesla a potrebovali sme na ňu naviesť ešte dvanásť tatier zeminy. S týmito prácami nám pomohol  p. Mickula. Dozor pri týchto prácach mali traja členovia výboru. Celá trať sa musela upraviť po zime, aby vyhovovala parametrom a bola bezpečná pre jazdcov. Celú úpravu previedol ako aj počas celého roka člen výboru Milan Hudok ml. so synom Dávidom. Počas mája jazdci trénovali ak im to počasie dovolilo, pretože sa blížil štvrtý pretek seriálu MX Tour, spojený aj so Slovenským pohárom. Výbor sa pred pretekom stretol dvakrát a dolaďoval, čo treba zabezpečiť. Trať sa musela opäť upraviť silným mechanizmom. Aj keď nám počasie nevyhovovalo, úpravu sme zvládli. Dva dni pred pretekom sme vytýčili a zabezpečili zábrany kvôli bezpečnosti divákov, ako aj samotných jazdcov. Na predchádzajúcich pretekoch seriálu bolo mokro, no spoza mračna vykúkali i slnko, čo je ideálne počasie na jazdenie, preto sme čakali, že príde väčší počet pretekárov a to sa aj potvrdilo. Pretekárov prišlo 215, čo bolo najviac z celého seriálu MX Tour. S nadhľadom zvládnuť také množstvo jazdcov, čo nebolo nikde na Slovensku bolo zaťažujúce pre organizátora ako aj pre činovníkov, záchranárov a pod.. Brigádnicky nám pomohli Anton Chvojka, Peter Deviatka, Jozef Bielich st., Mária Hlavačeková, Elena Hudoková, Anna Melušová, Anna Marková, Hela Janáková, J. Bujnová, E. Stanková, E. Pauerová. O pečenú stravu sa postaral presawd klubu Milan Hudok, výčap ako vždy vynikajúci, ten mali na starosti Rasťo Beliansky, Michal Stanko, Peter Hudok, výberčia služba z OFK , dievčatám Janke Húdokovej, Kristíne Mihaleje, Veronike Bielichovej, strážnej službe s Vladom Maťašeje, ozvučeniu Jurajovi Dobiašovi, Technickým službám z Partizánskeho, ktoré nám zabezpečil za minimálnu cenu Doc. Dr. Jozef Božik , LPS - Ješkova Ves, OU Veľký Klíž, OU Ješkova Ves, ktorí nám pomohli s pracovníkmi VPP, Jozefovi Jakubíkovi za finančnú pomoc. Poďakovanie patrí výboru klubu a jeho členom. Videli sme krásne preteky, žiaľ, aj s nejakými úrazmi, ale aj to býva na pretekoch. To najhlavnejšie však je, že rampy boli plné jazdcov. S klubovými jazdcami môžeme byť spokojní, na domácej trati nesklamali. Trať po závode sme dali do pôvodného stavu, odpad bol zavezený na centrálnu skládku do Brodzian. Niekoľko týždňov sme trať nechali v pôvodnom stave a pred druhým Kontrolným pretekom sme ju upravili na závod. Počas leta a s množstvom búrok bola trať vymletá a stálo nás to mnoho síl, aby sme ju upravili na pretek. Pred pretekom nám napršalo a na druhý deň bola trať náročná. Celý areál bol vykosený ako aj pred prvým pretekom, za pomoci Agro coop Klátova Nová Ves. Preteku sa zúčastnilo 52 jazdcov zo 60 pozvaných. Po vyhodnotení pretekárov sa nám ako klubu dostalo veľké poďakovanie od jazdcov zo Žiliny, Bratislavy za vynikajúco pripravený pretek. Poďakovať patrí všetkým, ktorí pomohli, boli to tí istí ľudia ako na prvom preteku. Klubovým jazdcom treba poďakovať za ich reprezentáciu, spomeniem úspechy - Tomáš Valach - 3. miesto v Slovenskom pohári a 3. miesto v seriáli MX Tour v triede MX2, Pavol Hudok v seriáli MX Tour 3. miesto v triede MX1, Marek Najman v seriáli MX Tour 1. miesto v triede MX1 Hobby. Jazdci ukončili sezónu v záverečnom preteku MX Tour na Skýcove. Celkové vyhodnotenie seriálu MX Tour 2014 sa uskutočnilo u nás vo Veľkom Klíži na Galavečere 6. 12. 2014. Zúčastnilo sa ho 70 jazdcov v desiatich kategóriach. Ešte spomeniem, že celý seriál mali na starosti komisári Pavol Krátky, Rudolf Kováčik, Martin Stanko a komentátor na celom seriáli Milan Hudok st. Počas Galavečera nám pomohli sponzorsky: z nášho klubu Kros Pavol Hudok, firma Drevital, Marek Najman, Rudolf Kováčik, Andrej Stanko, Miloslav Sasko. Ďalej nám pomohli Anna Marková, Elena Hudoková, Emília Stanková, výbor klubu. Poďakovať by som chcel rodine Deviatkovej, ktorá sprevádzala našich klubových jazdcov po celom Slovensku a povzbudzovala ich. Záverom chcem ešte napísať, že všetkým Vám patrí vďaka za pomoc a spoluprácu. 
Milan Hudok st.

Predseda klubu.
th_big_dscf7896.jpg
1. dscf7...
Diskusia k článku
Pre pridanie odkazu sa prihláste.
HTML validator CSS validator © 2008 lukso