AMK VELKY KLIZ

motokros klub

andrej
Článok: Z histórie AMK Veľký Klíž
Autor: lukso Pridané: 01.01.2000 21:00 Zobrazené: 7467x
Zaspomínajte si s nami na zlatú éru motokrosu a na začiatky organizovania motokrosových podujatí v Klížskej doline..
Ako sa to začalo

Základy motokrosu vo Veľkom Klíži položil Miloš MARKO. Ako učeň AZNP Mladá Boleslav, prevádzka Nitra letisko, navštevoval motokrosový klub Mototechna Nitra. Tu sa ho ujal Jozef BOHUSLAV a Ladislav KAMENSKÝ. Pôsobil ako mechanik legendám motokrosového športu na Slovensku ako Karol LACKO, Karol HIL, Jozef BOHUSLAV.. S týmito pretekármi precestoval celú ČSSR a hlavne zbieral cenné skúsenosti, ktoré neskôr využil doma.

Po návrate zo základnej vojenskej služby v roku 1976 spolu s ďalšími nadšencami Ivanom BUJNOM, Františkom MELUŠOM, Pavlom BIELICHOM a dnes už nebohým Emilom HUDOKOM začali uvažovať o usporiadaní motokrosu vo Veľkom Klíži. Miloš Marko ako zručný mechanik upravoval sériové motocykle ČZ na motokrosové. V tomto období bola značka ČZ na vrchole slávy, vyše 90% produkcie exportovala do zahraničia, takže dostať sa k motokrosovému špeciálu, ktorého cena v tej dobe činila 36.000 Kčs, bolo takmer nemožné. Na výročnej členskej schôdzi zo Zväzarmu dňa 21.1.1978 bol za predsedu zvolený Miloš MARKO.

th_big_1.jpg
Miloš Marko spolu s pretekárom Jozefom Bohuslavom

Trať Stará tehelňa

Výbor AMK V. Klíž v tomto období organizoval zber kovového odpadu v obci Veľký Klíž. Taktiež hľadali vhodné priestory pre zriadenie motokrosovej dráhy. Mali vytypovaný priestor "Jarku na cernú", ale nakoľko boli v blízkosti objekty JRD a chovali sa tu hospodárske zvieratá žiadosť na túto lokalitu bola zamietnutá. Vtedajší predseda JRD Vyčoma Klátova Nová Ves Jozef Gašparík ponúkol na zriadenie dráhy priestor pasienku v Starej tehelni v Klíži, ktorý v tomto období JRD prestalo využívať pre pasenie dobytka. V roku 1979 sa začalo s úpravami terénu v Starej tehelni. Postupne sa začalo s budovaním parkoviska, čistením priestoru od tŕnia, Práce trvali až do roku 1981, kedy bol už upravený okruh s dížkou 2.400 m. Pri týchto prácach mechanizmami pomáhalo JRD Vyčoma.

Na jeseň roku 1980 požiadal AMK V. Klíž Krajský výbor Zväzarmu v Bratislave o usporiadanie Majstrovstiev Západoslovenského kraja v motokrose. Tento nadriadený orgán žiadosti AMK vyhovel a pridelil termín 11,10.1981. A taktiež vyčlenil z rozpočtu finančné prostriedky pre krytie nákladov na toto podujatie. Prípravy na toto podujatie vrcholili na jeseň 1981. Bolo treba zabezpečiť signalizačné vlajky, rôzne označenia, pásku na vyznačenie dráhy a veľa iných vecí. V tomto nám veľmi pomohol p, Michník z AMK pri ZDA v Partizánskom a veľa ďalších obetavých občanov. Taktiež významne pomáhal OV Zväzarmu v Topoľčanoch, ktorý zariadil potrebné veci od ČSLA v Topoľčanoch. Nakoľko v Tehelni nebola prípojka elektriny a vody, tieto nám nezištne poskytol pán Benedikt BUJNA s manželkou. Ich dom, ktorý susedil s dráhou slúžil ako "hlavný stan organizačného výboru". Dnes už nežijúcim manželom Bujnovým za ich obetavosť a morálnu podporu patrí úprimné poďakovanie.

th_big_3.jpg
Členovia AMK pri jednej z nespočetného množstva brigád

Prvý ročník motokrosu

Prvý ročník motokrosu vo Veľkom Klíži sa uskutočnil 11.10.1981 v kubatúrach 50 ccm, 250 a 500 ccm. Za daždivého počasia sa od skorých ranných hodín začali schádzať pretekári z celého Západoslovenského kraja. V parkovisku ich "ukladal" Ivan Bujna, pretože toto ešte nebolo celkom dobudované. Tohto podujatia sa zúčastnilo 87 pretekárov. Prvý a zároveň aj posledný krát sa v Starej tehelni predstavila trieda 50 ccm. Vzhľadom na nepriaznivé podmienky musela byť dráha pre túto triedu skrátená. V tejto triede sa predstavil aj František HOSTINSKÝ z Jacoviec, ktorý neskôr hájil farby nášho AMK v tiede 500 ccm. Kubatúru 250 ccm suverénne vyhral Štefan JANKOVIČ z Partizánskeho. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa podujatia zúčastnilo veľké množstvo divákov. Guláš pre pretekárov i divákov pripravil p. Karol Lauko. Hlásateľom na podujatí bol Kazimír Michnik z Partizánskeho, ktorý preteky u nás komentoval dva roky. Ďalšie tri roky komentoval náš člen Zväzarmu Vladimír KŇAZE.

th_big_24.jpg
Štefan Jankovič, víťaz prvého preteku vo Veľkom Klíži v kubatúre 250ccm

Štart našich jazdcov

V roku 1982 zakúpil AMK použité motocykle od AMK pri ZDA Partizánske. Tieto motocykle ČZ 250 boli značne opotrebované a ich prevádzka vyžadovala nemalé finančné prostriedky. Na II. ročníku, ktorý sa konal 11.9.1982 ako MZsK 250 ccm a 500 ccm sa predstavil aj domáci pretekár Pavol KRÁTKY v triede 250 ccm, ktorý s vínimkou ZVS pretekal na všetkých podujatiach vo Veľkom Klíži.

 V III. ročníku motokrosu 25. 9. 1983 štartovali už aj ďalší domáci pretekári Miloš MARKO a Pavol BIELICH v triede 500 ccm. V triede 250 ccm sa predstavil aj mladý Marián HUDOK, ktorému Ministerstvo vnútra v Prahe udelilo výnimku, aby ako 15 ročný mohol absolvovať vodičský výcvik, obdržať vodičský preukaz a s ním mohol štartovať na uzavretých okruhoch. Táto výnimka stála jeho otca Emila nemalé úsilie a peňazí.

th_big_25.jpg
Marián Hudok na stupni víťazov (2.miesto)

Na IV. ročníku motokrosu v Starej tehelni 14.10.1984 sa vo farbách AMK V. Klíž predstavili okrem spomínaných aj Fratišek HOSTINSKÝ v triede 500 ccm, Laco ŠÚŇ a Pavol BULAK v triede do 250 ccm. Na tomto preteku MZsK štartovali triedy 250 ccm a 125 + 500 ccm.

V. ročník 30.6.1985 MZsK v triedach 250 ccm a 125 + 500 ccm posledný krát organizoval AMK v spolupráci s ZO Zväzarmu Turčianky, ktorého predsedom bol Ing. Anton DRAGULA. V sezóne 1985 Miloš Marko skončil na 3. mieste v MZsK triedy 500 ccm. Získal II. výkonnostnú triedu a postúpil do Majstrovstiev Slovenska. V tomto roku ukončili aktívnu činnosť Miloš Marko a Pavol Bielich. Marián Hudok v sezóne 1985 skončil v seriáli MZsK na 4. mieste.

th_big_29.jpg
Miloš Marko na ČZ 360

VI. ročník sa uskutočnil ó.7.1986 MZsK 250 ccm a 125 + 500 ccm. Podujatie po prvý krát komentoval Gabo ZELENAY. Marián Hudok sa stal majstrom SR v triede Junior. Nastúpil ZVS do Dukly Nitra, kde sa zúčastňoval Majstrovstiev Slovenska v motokrose v triede 500 ccm.

th_big_5.jpg
Známy športový komentátor Gabo Zelenay často komentoval
zápolenie jazdcov na trati vo Veľkom Klíži

VII. ročník 21. 6. 1987 MZsK 250 ccm a 125 + 500 ccm. Po návrate zo ZVS štartoval Pavol KRÁTKY na novom motocykli ČZ 250 typ 513, ktorý zakúpil od vodičov kamiónu, ktorý ho priviezli zo ZSSR. Marián HUDOK postúpil do Federálnych majstrovstiev ČSSR juniorov. V tejto sezóne ho sprevádzalo viacero zranení.

th_big_28.jpg
Pavol Krátky na ČZ 250 typ 513

IX. ročník 25.6.1989. MZsK 250 ccm a 125 + 500 ccm. V tomto ročníku sa predstavili okrem značky ČZ už aj japonské motocykle Yamaha a Suzuki. Pri poriadaní podujatí pomáhali všetky zložky NF v obci. Ich činnosť koordinoval p. Anton Miškeje predseda MNV V. Klíž. Taktiež sa na všetkých podujatiach predstavila dnes už neexistujúca Dychová hudba z V. Klíža.

Posledný X. ročník v Starej tehelni sa uskutočnil 8.7.1990. MZsK 250 - 125 + 500 ccm. Za domáci AMK štartoval už iba Pavol KRÁTKY. Po ochorení svojho otca Emila, Marián HUDOK ukončil aktívnu činnosť.

Záver

V roku 1989 došlo k zmene spoločenských pomerov v ČSSR a tieto zasiahli aj do diania v motokrose. Bol zrušený Zväzarm, ako dobre fungujúca zastrešujúca organizácia, bez ktorej bolo poriadanie podujatí nesmierne ťažké. Došlo k rapídnemu úbytku pretekárov i usporiadateľov. Priestor v Starej tehelni začali užívať pôvodný vlastníci -Urbárska spoločnosť obce V. Klíž a dnes už je priestor zalesnený.
Z týchto dôvodov došlo od roku 1990 k útlmu činnosti AMK V. Klíž a na dlhú dobu utíchol zvuk závodných motocyklov. Spomienky na krásne a napínavé preteky však nevymizli z myšlienok fanúšikov a divákov. Ako sa ďalej uberal motokros vo V Klíži sa dozviete v ďalšom článku o histórii náśho AMK.

1. 28.jpg
2. 1.jpg
3. 2.jpg
4. 3.jpg
5. 24.jpg
6. 25.jpg
7. 29.jpg
8. 5.jpg
9. 31.jpg
10. 26.jpg
11. 30.jpg
Diskusia k článku
Pre pridanie odkazu sa prihláste.
HTML validator CSS validator © 2008 lukso