Pavol Hudok - KROS

Strhávacie fólie a sklá na MX okuliare

Strhávacia fólia 10ks ... 2 EUR
Sklo 1ks ... 2 EUR

Objednať môžete na tel. č. 0908 267 951 alebo e-mailom na krross@gmail.com

(Spýtajte sa na dostupnosť vášho modelu - možná výroba podľa predlohy)

Typ
Fólia
Sklo
*
Fusion
Piston

Intake
*
*
*
Voltage

89

83XI
*
Digit

Racer
Magneto
Scrambler
*
Kid
*
Titanium

Adresa: Pavol Hudok - KROS, č.d. 20, 958 45 Veľký Klíž