AMK VELKY KLIZ

motokros klub

marek
Rehak Paving s.r.o.
Strojové kladenie a predaj betónových dlažieb
AREA MEDICA SLOVACA s.r.o, Michal Valach
Cestovný ruch, stavebné diela, Partizánske 038/7494 398
AUTODIEĽŇA Jozef PAUČEK
Chov exotického vtáctva, renovácia historických motocyklov, Veľký Klíž
AUTODIEĽŇA Karol SPIŠÁK
Pneuservis, Ješková Ves, tel. 0905 198 978
Ing. František BOKOR
Partizánske
Butik - Mária, Eva a Róbert GÁLOVI
Textil, obuv, drogéria. Veľký Klíž
HAMARA
Súkromný podnik, Práznovce
Hostinec, Mária Šusterová
Veľký Klíž
HYDRO Topoľčany
Vodohospodárske a ekologické stavby, tel. 038/5320 420
Pavol HUDOK KROS, výroba vysekávacích nožov
Veľký Klíž, tel. 0905 280 076
Lesné a pastierské spoločenstvo
Ješková Ves
MECHANIZAČNÉ AGRO SLUŽBY
Ján MATEJOV, Bošany
Anton TOMA, Trvanlivé pekárenské výrobky
Veľké Uherce
PETVAL ZDNR, 1. neštátna zdravotnícka doprava
Topoľčany, tel. 038/5320 444
PILČÍK Pavol Švec
POTRAVINY Vojtech ŠELMECI
Klížske Hradište
REALITKA s.r.o.
šTÝLOVÝ NÁBYTOK
Miloslav Sasko, tel. 0905 621 595
STOLÁRSTVO Rastislav BELIANSKY
STOLÁRSTVO Pavol MARKO
Veľký Klíž
VRCH HORA Poľovné združenie
HTML validator CSS validator © 2008 lukso